Türkiye Vestelleniyor

KULLANIM KOŞULLARI


İşbu web sitesindeki her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, ticari marka ve her tür fikri mülkiyet hakkı, Vestel Ticaret A.Ş.'ye ve , Vestel Ticaret A.Ş’nin de yer aldığı Zorlu Holding grubu içinde yer alan diğer şirketlere aittir, yalnızca sahipleri tarafından ve sahiplerinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve yayınlanamaz. Bu siteden alınan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz.


Bu internet sitesindeki bilgilerde, ürünlerin fiyat ve teknik bilgilerinde yanlışlıklar, yazım hataları veya güncelleme hataları bulunabilir. Vestel için bağlayıcı değildir. Bu internet sitesinde yer alan bilgiler her zaman önceden bildirmeksinizin değiştirilebilir.


Vestel, bu internet sitesinden ulaşabileceğiniz hiçbir internet sitesi hakkında hiçbir garanti ve/ veya görüş sunmamaktadır. Bu internet siteleri sadece kolaylık olması amacıyla belirtilmiştir ve burada belirtilmeleri Vestel'in bu internet sitesindeki içeriği ya da bunların kullanımını önerdiği ya da bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul ettiği anlamına gelmez. Buna ek olarak, kullanım için seçtiğiniz her şeyin virüs, solucan ve diğer zararlı nitelikteki öğeler içermemesini sağlamak için gerekli önlemleri almak Kullanıcı’ya bağlıdır.


Gönderilecek herhangi bir bilgi, öneri, fikir ya da diğer iletilerin gizli olmadığı ve herhangi bir kimsenin mülkiyetinde olmadığı kabul edilecektir. Herhangi bir bilgi ya da malzeme göndererek Vestel'e bu malzeme ve bilgileri kullanma, üretme, sergileme, gerçekleştirme, değiştirme, aktarma ve dağıtma hakkını kısıtlamasız ve geri alınamaz bir şekilde vermiş oluyorsunuz ve Vestel'in herhangi bir amaçla bize göndereceğiniz fikirleri, kavramları, bilgileri ve teknikleri kullanmakta serbest olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz.


Vestel web sitesi ile yazılı, görsel veya sessel veri (fotoğraf, video, ses kaydı vs.) paylaşan kullanıcılar, Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat uyarınca suç teşkil edecek eylemlerden ve paylaşımlardan kaçınacağını, kamu düzenine, ahlaka, 3. şahısların maddi manevi haklarına zarar verecek paylaşımlarda bulunmayacağını, aksi takdirde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt etmektedir.


Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren sözleşmede yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. vestel.com.tr bu maddelerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu şartlardan bir ya da birkaçının ihlal edilmesi durumunda herhangi bir ihtar, uyarı ya da bilgi vermeye gerek kalmadan kullanımınızı kısıtlama ya da son verme hakkımız saklı tutulmaktadır. Siteyi kullanırken tüm işlemlerinizden kişisel olarak sadece kendinizin sorumlu olduğunuzu ve eylemleriniz nedeniyle zarar görebilecek Vestel ve/veya grup şirketleri ile 3.şahısların zararlarını tazmin etmek zorunda kalacağınız hususunu önemle ihtar ederiz.


Vestel.com.tr adresine üye olmak için kişisel bilgilerini bırakan tüm kullanıclar; VESTEL ve bağlı olduğu diğer Zorlu Grubu şirketleri tarafından kişisel bilgilerinin kullanılarak her türlü yeniliklerinden, promosyonlarından, kampanyalarından, sadakat projelerinden, iş birlikteliklerinden, reklamlarından, mağaza açılışlarından, ürünlerinden, hizmetlerinden ve iletişim faaliyetleri hakkındaki olası tüm kanallardan bilgi almayı kabul etmiş sayılır.


www.vestel.com.tr adresine üye olmak için girmiş olduğunuz kişisel bilgiler, Vestel Ticaret A.Ş. ve aynı grup içinde yer aldığı diğer Zorlu Grubu şirketleri tarafından kullanılmasına , işlenmesine , saklanmasına 3. şahıslarla paylaşılmasına , anonimleştirilmesine muvafakat etmiş bulunmaktasınız.


www.vestel.com.tr adresine üye olmak için girdiğiniz bilgiler vestel.com.tr alan adı altında devam etmektedir. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri tarafınıza onayınız sonrasında gönderilebilir. İzinli pazarlama mesajlarından çıkış yapabilmeniz için; profil sayfası altında bilgilerimi güncelle bölümünde yer alan "Kampanya ve fırsatlardan e-posta ile haberdar olmak istiyorum." kutucuğunda bulunan işareti kaldırmanız gerekmektedir. www.vestel.com.tr sitesine giriş yapan kullanıcımız, işbu "Yasal Uyarı"yı okuyup aynen kabul etmiştir.


Yukarıda yazan hususları okudum anladım ve yükümlülüklerime uygun şekilde hareket edeceğimi taahhüt ederim. Aksi takdirde Vestel’in uğrayacağı tüm zararı ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ


İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin amacı, www.vestel.com.tr’ye üye olarak kaydolan kişiler (“Üye(ler)”) tarafından www.vestel.com.tr’ye üyelik tesisi aşamasında Vestel Ticaret A.Ş. (“Şirket”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartların tespit edilerek Üyeler’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aydınlatılması ve gereken durumlarda rızalarının temin edilmesidir.
İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere https://www.vestel.com.tr/kisiselverilerinislenmesi adresinde yer alan Vestel Grup Şirketleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Şirket, Üye tarafından üyelik girişi esnasında dijital ortamda sağlanan veya Şirket’in Üye’nin www.vestel.com.tr kullanımı sırasında ürettiği kişisel verileri işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlemekte ve aktarabilmektedir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Şirket, Üye tarafından sağlanan kişisel verileri, başta Üye’nin üyelik kaydı oluşturabilmesi ve üyelik oluşturulması esnasında kimlik doğrulaması yapılabilmesi olmak üzere, Üye’nin www.vestel.com.tr’den faydalanabilmesi, www.vestel.com.tr kapsamında sunulan hizmetlerin sağlanması ve iyileştirilmesi, uygun yazılım sürümünün geliştirilebilmesi; işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile www.vestel.com.tr Üyelik Sözleşmesi’nde düzenlenen kişisel veri kullanım amaçları ve bu amaçların gerçekleştirilmesi, www.vestel.com.tr kapsamında sunulan hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir.
Söz konusu kişisel bilgiler, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ne Üye tarafından verilen onay doğrultusunda Üye ile kampanya bildirimleri, yeni ürün duyuruları ve çapraz alışveriş fırsatlarının paylaşılması amacı dahil olmak üzere ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı, promosyonu, kişiye özel kampanya, reklam, hedefleme, analiz vs. gibi amaçlarla işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda hizmet alınan üçüncü kişiler dahil Zorlu Holding A.Ş., diğer grup şirketleri ile, Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.


Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Şirket, Üye’ye ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, www.vestel.com.tr Üyelik Sözleşmesi kapsamında yer alan yükümlülüklerin ifası, Üye’nin www.vestel.com.tr ‘deki deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Üye’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımı tespit etmek, hizmetlerin geliştirilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, hataların giderilmesi, Üye kimlik bilgilerinin doğrulanması ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, sosyal medya mecraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
Üye, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Üye’nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Üye, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Vestel’e başvurarak kendisiyle ilgili;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.


Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.vestel.com.tr/kisiselverilerinislenmesi adresinde yer alan Vestel Grup Şirketleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Vestel Grup Şirketleri’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Üye, kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde https://www.vestel.com.tr/login.aspx?tab=1’de yer alan Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen hizmetlerden faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Şirket, Üye tarafından sağlanan kişisel verileri, Üye’nin www.vestel.com.tr’den faydalanabilmesi ve www.vestel.com.tr’ye konu hizmetlerin sağlanması için işbu Aydınlatma ve Rıza Metni; Üyelik Sözleşmesi’nde belirlenen ve ilgili hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.
Buna ek olarak, Şirket, Üyelik Sözleşmesi’nden ve/veya www.vestel.com.tr’nin kullanımından doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde ifade edilen şartlarda,
• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini,
• kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini, ve
• kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Üyeler hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.
Web sitesi üzerinden başka web sitelerine link verilmesi halinde, Şirket web sitesinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Aydınlatma ve Rıza Metni’ndeki Değişiklikler


Şirket, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni hükümlerini dilediği zaman Uygulama üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Aydınlatma ve Rıza Metni hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Rızaya Tabi İşlemeler

Bu rızayı göstermeniz halinde, size ait kişisel bilgileriniz, sizin verdiğiniz onay doğrultusunda kampanya bildirimleri, yeni ürün duyuruları ve çapraz alışveriş fırsatlarının paylaşılması amacı dahil olmak üzere ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı, promosyonu, size özel kampanya, reklam, hedefleme, analiz vs. gibi amaçlarla işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda hizmet alınan üçüncü kişiler dahil Zorlu Holding A.Ş. ve diğer grup şirketleri ile, Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. Vestel Grup Şirketleri, sizin tarafınızdan verilen onay doğrultusunda, size ait kullanıcı bilgilerini reklam hedeflemesi için Google ve/veya Facebook ile paylaşabilir.

BAŞARILI!

EMİN MİSİN?

EVET HAYIR