Maya Buzdolabi Talep Toplama Formu

BAŞVURU FORMU

Maya Buzdolabı Ön Siparişte!

Ön siparişe özel 9.999 TL fiyatı ile Türkiye’de ilk kez ve sadece Vestel’de. Hemen ön sipariş formunu doldurun, Maya Buzdolabıyla ilk sizin tanışın!

31 Ağustos 2020 tarihine kadar “Vestel.com.tr” veya ”Kampanyaya katılan Vestel Yetkili Satıcıları” üzerinden ön sipariş formunu dolduran tüketiciler, kampanyadan yararlanabilirler. Ön sipariş formu doldurulduktan sonra ürünler Vestel.com.tr üzerinden satışa sunulduğu zaman, müşteri hizmetleri tarafından ürünlerin satışa hazır olduğu bilgisi ve kampanya özelinde indirim kodu tüketicilere iletilecektir. Başvuru formu doldurulduktan ve ilgili ürünün perakende satışa açıldıktan sonra, indirim kodunun tüketiciye ulaşmaması durumunda tüketiciler, kampanya bitiminden itibaren 1 ay süre içerisinde müşteri hizmetleri ile iletişime geçmelidir. Aksi takdirde tüketici kampanya hakkını kaybedecektir. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Başka bir kampanya ile birleştirilemez. Kampanya kurgusunda değişiklik hakkı Vestel Tic. A.Ş.'ye aittir.
Vestel Puzzle NF655 EX Maya Buzdolabı Ön Sipariş Kampanyası Koşulları

Kampanya, Vestel.com.tr’de ve kampanyaya katılan Vestel yetkili satıcı noktalarında geçerlidir.

10 Temmuz 2020 – 31 Ağustos 2020 (23:59) tarihleri arasında, “Vestel.com.tr” ve ”Kampanyaya katılan Vestel Yetkili Satıcıları” üzerinden ön siparişe sunulmuş olan “Vestel Puzzle NF655 EX Maya (20261860)” ürünü özelindeki kampanya, burada belirtilen kampanya koşullarını yerine getiren tüketiciler için geçerlidir.

31 Ağustos 2020 tarihine kadar “Vestel.com.tr” veya ”Kampanyaya katılan Vestel Yetkili Satıcıları” üzerinden ön sipariş formunu dolduran tüketiciler, kampanyadan yararlanabilirler. Ön sipariş formu doldurulduktan sonra ürünler Vestel.com.tr üzerinden satışa sunulduğu zaman, müşteri hizmetleri tarafından ürünlerin satışa hazır olduğu bilgisi ve kampanya özelinde indirim kodu tüketicilere iletilecektir. Başvuru formu doldurulduktan ve ilgili ürünün perakende satışa açıldıktan sonra, indirim kodunun tüketiciye ulaşmaması durumunda tüketiciler, kampanya bitiminden itibaren 1 ay süre içerisinde müşteri hizmetleri ile iletişime geçmelidir. Aksi takdirde tüketici kampanya hakkını kaybedecektir. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Başka bir kampanya ile birleştirilemez. Kampanya kurgusunda değişiklik hakkı Vestel Tic. A.Ş.'ye aittir.

Kampanya dahilinde olan ilgili ürünün teslimatı 1-31 Ağustos 2020 (23:59) tarihleri arasında planlanmaktadır. Ürün stoklaşma ve teslimat tarihleri, yaşanabilecek lojistik, teknik, idari izin/onay gecikmeleri ve mücbir sebep hallerinde ertelenebilir. Vestel gerekli bildirimleri web sitesi üzerinden duyuracaktır.

Vestel Puzzle NF655 EX Maya (20261860) buzdolabı ürünü ön siparişe özel, stoklarla sınırlı indirimli fiyat olan “9999 TL” üzerinden sunulacaktır (Stok adedi : 100 adet). Tüketicilere iletilecek indirim kodlarının, kodların tüketicilere gönderilmesi itibari ile 2 hafta geçerlilik süresine sahiptir.Tüketicinin kampanya kodunu geçerlilik süresi içerisinde kullanmaması halinde, tüketici kampanya ve indirim hakkını kaybedecektir.

Tüketicinin satın aldığı ürünün yerine farklı renk veya farklı ürün talep etme hakkı bulunmamaktadır. Revizyonlu ürünler kampanyaya dahil değildir.

“Vestel.com.tr” üzerinden ürün satın alırken yapılan usulüne ve koşullara uygun satın alımlar geçerli kabul edilecektir. Vestel Ticaret A.Ş. kampanyayı iptal etme, değişiklik yapma ve kampanya şartlarını, geçerlilik tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Mücbir sebep halleri saklıdır.Vestel kötü niyetli olarak veya sahtekarlık, dolandırıcılık yapıldığı şüphesi bulunan ve kampanyaya katılım gerçekleştirdiği tespit edilen katılımcıların Kampanya’dan faydalanma haklarını iptal etme hakkına sahiptir. Bu indirimden faydalanılarak alınan ürünlerde iade kabul edilmeyecektir (Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’dan doğan istisnalar hariçtir.) Başka bir kampanya ile birleştirilemez.

Tüketiciler, kampanyaya katılarak, bilgilerinin Vestel Gizlilik Politikası’na (https://www.vestel.com.tr/kisiselverilerinislenmesi) uygun olarak elde edilmesini/toplanmasını, kaydedilmesini ve ilgili faydaların yerine getirilmesi amacıyla 3. kişilerle paylaşılmasını, aktarılmasını kabul ederler.

Kampanya hakkında sorularınız için 0 850 222 4 123 Vestel Müşteri Hizmetleri'ni arayabilirsiniz. Güncel kampanya koşulları www.vestel.com.tr web sitesindedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Vestel Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “Vestel”) tarafından Vestel ürünü alan veri sahiplerinin 2’li Yapışmaz Tepsi Seti talebine istinaden kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere https://www.vestel.com.tr/webfiles/Vestel-KVK-Islenmesi-Politikasi.pdf adresinde yer alan Vestel Şirketler Grubu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

Süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak ürün ve hizmetlerimizin satış süreçlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında sizlere sunmuş olduğumuz kampanyalarımızdan faydalanmanızın sağlanması, kampanyalarımız kapsamında kazanmış olduğumuz ürünlerimizin teslimatının yapılması ile müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin icrası amaçları başta olmak üzere Şirketimiz tarafından veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için iş süreçlerinin yürütülmesi ve Şirketimiz tarafından yürütülen ticari veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) Şirket tarafından işlenecektir.

Süreç kapsamında yalnızca işlemin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda sizlere sunmuş olduğumuz kampanyalarımızdan faydalanmış olmanız dolayısıyla teslimatın gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet aldığımız kargo firmaları ile paylaşılacaktır.

Süreç kapsamında kişisel verileriniz Şirket tarafından internet sitesi kanalıyla (yöntemiyle) elektronik ortamda Kanun’un 5. maddesinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla ilgili olması kaydıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması kişisel veri işleme şartına dayalı olarak toplanmaktadır.

RIZAYA TABİ İŞLEMLER

Rıza göstermeniz halinde kişisel bilgileriniz, sizin verdiğiniz onay doğrultusunda kampanya bildirimleri, yeni ürün duyuruları ve çapraz alışveriş fırsatlarının paylaşılması amacı dahil olmak üzere ürün veya hizmetlerimizin tanıtımı, promosyonu, size özel kampanya, reklam, hedefleme, analiz vs. gibi amaçlarla işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda hizmet alınan tedarikçilerimiz ile mevzuatsal yükümlülüklerimiz uyarınca gerekmesi halinde hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. Yanı sıra verilen onay doğrultusunda, size ait kullanıcı bilgilerini reklam hedeflemesi için Google veya Facebook ile paylaşabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun olarak; https://www.vestel.com.tr/webfiles/Vestel-KVK-Islenmesi-Politikasi.pdf adresinde yer alan Vestel Şirketler Grubu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Vestel, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
RIZA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ RIZA METNİ

Bu rızayı göstermeniz halinde; kişisel verileriniz ; Veri Sorumlusu sıfatıyla Vestel Ticaret A.Ş. tarafından Şirketimizin ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen anket çalışmalarına ilişkin faaliyetlerin planlanması ve icrası, Şirketimize ve Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması veya icrası, Şirketimizce sunulan diğer ürünlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin planlanması veya icrası, Müşteri kazanım faaliyetlerinin planlanması veya icrası, Kişiye özel pazarlama, reklam, kampanya ve tanıtım aktivitelerinin (veri zenginleştirme, profilleme, segmentasyon, veri analitiği ve benzeri) planlanması veya icrası amaçları başta olmak üzere Şirket tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla belirtmiş olduğunuz iletişim bilgilerinize tanıtım, teklif, promosyon gibi her türlü doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerinizin bu amaçlarla işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda hizmet alınan üçüncü kişiler ve mevzuat yükümlülüklerimiz kapsamında hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

BAŞARILI!

EMİN MİSİN?

EVET HAYIR