BAŞVURU FORMU

OMO KAMPANYASI

Kampanya 10 Ocak 2019 – 28 Şubat 2019 tarihleri arasında satın alınan ve 5 Mart tarihine kadar kurulum yapılan 8 kg ve üzeri kapasiteli Regal Çamaşır Makinesi ürünlerinde geçerlidir. Ürünün montajı sonrası gönderilen SMS kurulum kodu ile,15 Mart 2019 tarihine kadar www.regal-tr.com üzerinden başvuru formunu dolduran tüketiciler, kampanyadan yararlanabilirler. Başvuru formunun doldurulmasının ardından 4 Adet OMO ACTIVE FRESH 53 YIKAMA 8 KG ürün adresinize teslim edilecektir
 • AD*
  Lütfen boş bırakmayın
 • SOYAD*
  Lütfen boş bırakmayın
 • E-POSTA*
  Lütfen boş bırakmayın
 • CEP TELEFONU*
  Lütfen boş bırakmayın
 • 2.CEP TELEFONU
  Lütfen boş bırakmayın
 • İL*
  Lütfen boş bırakmayın
 • İLÇE*
  Lütfen boş bırakmayın
 • SEMT*
  Lütfen boş bırakmayın
 • POSTA KODU
  Lütfen boş bırakmayın
 • CADDE*
  Lütfen boş bırakmayın
 • ADRES*
  Lütfen boş bırakmayın
  *Lütfen cadde/sokak adı, apartman adı, bina kapı no ve daire no bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde girerek kayıt yapınız.
 • SMS/KAMPANYA KODU*
  Lütfen boş bırakmayın
 • Lütfen seçiniz
 • Lütfen seçiniz
 • Lütfen seçiniz
Regal'den Tüm Yılın Kirlilerini Yıkayan Kampanya! Regal'den 8 kg ve üzeri çamaşır makinesi alanlara 1 Yıllık OMO deterjan HEDİYE!

Kampanya 10 Ocak 2019 – 28 Şubat 2019 tarihleri arasında Regal Yetkili Satıcılarından alınan ve 5 Mart tarihine kadar montajı yapılan 8 kg ve üzeri Regal Çamaşır Makinelerinde geçerlidir. Ürünün montajı sonrası gönderilen SMS kurulum kodu ile, 15 Mart 2019 tarihine kadar www.regal-tr.com üzerinden başvuru formunu dolduran tüketiciler, kampanyadan yararlanabilirler. Başvuru formu doldurulduktan sonra 4 adet Omo Active Fresh 53 Yıkama 8 kg başvuru formunda belirttiğiniz adresinize teslim edilecektir. Kargo teslim rotası dışında ikamet eden tüketiciler hediyelerini Çamaşır Makineleri’ni satın aldıkları Regal Yetkili satıcısından temin etmelidirler. Hediye paketinin ulaşmaması durumunda tüketiciler kampanya bitiminden itibaren 1 ay süre ile Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçmelidir. Aksi takdirde tüketici hediye hakkını kaybedecektir.

Kampanya stoklarla sınırlıdır. Başka bir kampanya ile birleştirilemez. Kampanya kurgusunda değişiklik hakkı Vestel Tic. A.Ş.'ye aittir.

Kampanyaya dahil olan ürünler aşağıda belirtilmiştir.
Ürün Kodu Ürün Tanımı
20215383 ECOJET 1229 T CAMASIR MAK
20215515 PRATICA 1018 C REGAL CAMASIR MAK.
20216873 PRATICA 1229 T REGAL CAMASIR MAK.
20216956 ECOJET 8102 T
20216970 PRATICA 8100 T
20216971 PRATICA 8101 T
20216972 PRATICA 8102 T
20217544 PRATICA 8101 TS CAMASIR MAKINESI
20218328 EKOJET 8102 TY
20218335 PRATİK 8100 TY
20218336 PRESTİJ KROM 8101 TSY
20218337 PRESTİJ KROM 8101 TY
20219525 PRESTİJ 8101 TY
20219527 ULTRA SESSİZ 8121 TY
20216973 PRATICA 9101 T
20217545 PRATICA 9101 TS CAMASIR MAKINESI
20217546 TERMOJET 961402 T
20217567 PRATICA 9100 T CAMASIR MAKINESI
20218338 PRATİK 9100 TY
20218628 EKOJET 9102 TY
20218753 PRESTİJ KROM 9101 TSY
20218754 PRESTİJ KROM 9101 TY
20219523 PRESTİJ 10121 TY
20219524 PRESTİJ 9101 TY
20219526 ULTRA SESSİZ 9121 TY
20210152 EKOJET 10123 TY
20219523 PRESTİJ 10121 TY

Kampanya 10 Ocak 2019 – 28 Şubat 2019 tarihleri arasında Regal Yetkili Satıcılarından alınan ve 5 Mart 2019 tarihine kadar montajı yapılan 8 kg ve üstü Regal Çamaşır Makinelerinde geçerlidir. 4 adet Omo Active Fresh 53 Yıkama 8 kg (10 Ocak tarihi itibariyle vergiler dahil tavsiye edilen perakende satış fiyatı 1 Adet: 49,90 TL, toplam 199,6 TL) , ürün (kısaca OMO) makinenin montajı sonrası gönderilen SMS kurulum kodu ile, 15 Mart 2019 tarihine kadar www.regal-tr.com üzerinden başvuru formunu dolduran tüketicilere başvuru formu doldurulduktan sonra teslim edilecektir. IPSOS tarafından, 2017 yılında yapılan araştırmaya göre tüketiciler haftada 3.7 defa çamaşır yıkamaktadır. Bu yıkamaların Omo ile ambalajda önerilen dozaja göre yapılması halinde (150gr) toplam 29 kg, yani hediye edilecek 4 adet (8kg) OMO’nun 1 yıllık ihtiyacı karşılayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Kampanyadaki Regal Çamaşır Makinesi ürünleri stoklarla sınırlıdır. Hediye OMO stok adedi 1000’dir. Başka bir kampanya ile birleştirilemez. Kampanya kurgusunda değişiklik hakkı Vestel Tic. A. Ş.’ ye aittir.
Aydinlatma Metni
REGAL ÜRÜNÜ OMO TOZ DETERJAN PAKETİ UYGULAMASI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Vestel Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “Vestel”) tarafından Regal ürünü alan veri sahiplerinin Omo Toz Deterjan Paketi talebine istinaden kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.
İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere https://www.regal-tr.com/Destek/KisiselVerilerinIslenmesi.aspx adresinde yer alan Vestel Şirketler Grubu Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.
1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak; Regal ürünü almanız neticesinde yararlandığınız kampanya uyarınca Omo Toz Deterjan Paketi talebinize istinaden yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında Vestel tarafından işlenecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı
Süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak; yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması, buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve ürün gönderimlerinin yapılması amacıyla D PROJE DÜKKANI VE DANIŞMANLIK SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ’ne, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Süreç kapsamında kişisel verileriniz Regal ürünü almanız dolayısıyla elektronik ortamda Omo Toz Deterjan Paketi talebinize istinaden toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. başlıklarında belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak,
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.regal-tr.com/Destek/KisiselVerilerinIslenmesi.aspx adresinde yer alan Vestel Şirketler Grubu Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Vestel, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Riza Metni
REGAL ÜRÜNÜ OMO TOZ DETERJAN PAKETİ UYGULAMASI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ RIZA METNİ

Kişisel verilerinizin; veri sorumlusu sıfatıyla Vestel Ticaret A.Ş. olarak sunduğumuz ürün ve hizmetleri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizleri ürün ve hizmetlerimizden faydalandırmak amacıyla ve ayrıca aşağıda yer alan amaçlarla işlenmesini ve bu amaçlarla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmasını kabul ediyor musunuz?

• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
- Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası,
- Sadakat ve kampanya yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası.
• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
- Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
- Şirketimizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası,
- Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası.

BAŞARILI!

EMİN MİSİN?

EVET HAYIR