Solo Fırın Pierre Cardin Kampanyası

BAŞVURU FORMU

Vestel'den Sofralarınıza Lezzet Katacak Kampanya!
Vestel Solo Fırın alanlara 2’li Yapışmaz Pierre Cardin Tepsi Seti HEDİYE!

Kampanya 1-15 Temmuz 2020 tarihleri arasında satın alınan ve 22 Temmuz 2020 tarihine kadar kurulum yapılan seçili Vestel Solo Fırın modellerinde geçerlidir. Solo Fırınınızın kurulumu tamamlandıktan sonra SMS ile gelen kampanya kodu ile aşağıdaki başvuru formunu 31 Temmuz tarihine kadar doldurarak 2’li Yapışmaz Pierre Cardin Tepsi Seti kampanyasından yararlanabilirsiniz. Başvuru formunun doldurulmasının ardından 2’li Yapışmaz Pierre Cardin Tepsi Seti ürünü adresinize teslim edilecektir. Kargo teslim rotası dışında ikamet eden tüketicilerin hediyelerini seçili ürünlerini satın aldıkları Vestel Yetkili satıcısından temin etmeleri gerekmektedir.

Vestel'den Sofralarınıza Lezzet Katacak Kampanya!
Vestel Solo Fırın alanlara 2’li Yapışmaz Pierre Cardin Tepsi Seti HEDİYE!

Kampanya 1-15 Temmuz Haziran tarihleri arasında kampanyaya katılan Vestel yetkili satıcıları veya Vestel.com.tr’den alınan ve 22 Temmuz’a kadar montajı yapılan seçili Solo Fırınlarda geçerlidir. Ürünün montajı sonrası gönderilen SMS kurulum kodu ile, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar vestel.com.tr üzerinden başvuru formunu dolduran tüketiciler, kampanyadan yararlanabilirler. Başvuru formu doldurulduktan sonra 1 adet Pier Cardin markalı 2’li yapışmaz Tepsi Seti başvuru formunda belirttiğiniz adresinize teslim edilecektir. Adreste bulunulmaması nedeniyle yapılamayan teslimatlar için tekrar gönderim gerçekleştirilmeyecektir. Kargo teslim rotası dışında ikamet eden tüketiciler hediyelerini seçili ürünlerini satın aldıkları Vestel Yetkili satıcısından temin etmelidirler. Hediye paketinin ulaşmaması durumunda tüketiciler kampanya bitiminden itibaren 1 ay süre ile Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçmelidir. Aksi takdirde tüketici hediye hakkını kaybedecektir. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Başka bir kampanya ile birleştirilemez. Kampanya kurgusunda değişiklik hakkı Vestel Tic. A.Ş.'ye aittir.

Kampanya 1-15 Temmuz tarihleri arasında Vestel yetkili satıcıları ve Vestel.com.tr’den alınan; 22 Temmuz'a kadar montajı yapılan seçili Solo Fırınlarda geçerlidir. Kampanyadaki Vestel Solo Fırın ürünleri stoklarla sınırlıdır. Revizyonlu ürünler kampanyaya dahil değildir. Hediye “2’li Yapışmaz Pier Cardin Tepsi Seti” stok adedi 500’dür. Başka bir kampanya ile birleştirilemez. Kampanya kurgusunda değişiklik hakkı Vestel Tic. A. Ş.’ ye aittir.

Kampanya kapsamındaki ürünlerin listesi:

Ürün KoduÜrün Adı
20210196SF 9312 G
20210197SF 9422 X
20210198SF 10401
20210199SF 10422G
20210233SF 8401
20210234SF 8311
20210235SF 8312G
20210236SF 8403 RS
20210237SF 9401
20210238SF 9422
20214353Vestel Head Chef 8041 X Elektroturbo Sol
20214441DO 9041M CIFT BOLMELİ FIRIN
20217213GURME 9311B MULTIFONKSIYON SOLO FIRIN
20217214GURME 9401B MULTIFONKSIYON SOLO FIRIN
20217218SEF 8402B ELEKTROTURBO SOLO FIRIN
20217221GURME 9422KB MULTIFONKSIYON SOLO FIRIN
20217222SEF 8312G ELEKTROTURBO SOLO FIRIN
20217224GURME 9401B CIFT BOLMELI SOLO FIRIN
20217225GURME 9422G CIFT BOLMELI SOLO FIRIN
20217226GURME 9312KS MULTIFONKSIYON SOLO FIRIN
20217227GURME 9401DX MULTIFONKSIYON SOLO FIRIN
20218561SEF 8401B ELEKTROTURBO SOLO FIRIN
20218562SEF 8311B ELEKTROTURBO SOLO FIRIN
20218563SEF 8402B ELEKTROTURBO SOLO FIRIN
20218564SEF 8312G ELEKTROTURBO SOLO FIRIN
20218565GURME 9401B MULTIFONKSIYON SOLO FIRIN
20218566GURME 9311B MULTIFONKSIYON SOLO FIRIN
20218567GURME 9401B CIFT BOLMELI SOLO FIRIN
20218568GURME 9422KB MULTIFONKSIYON SOLO FIRIN
20218569GURME 9312KS MULTIFONKSIYON SOLO FIRIN
20218570GURME 9401X MULTIFONKSIYON SOLO FIRIN
20218757GURME 9422G CIFT BOLMELI SOLO FIRIN
20219923ŞEF 8403 RS
20260563SF 8400 Retro Bordo
20260758SF 9500 X
20261084SF 8401 DG
20261085SF 9401 DG
20262676SF 9422
20262675SF 9401
20262674SF 9401 DG
20262672SF 8311
20262670SF 8401
20262671SF 8401 DG
PİERRE CARDİN TEPSİ SETİ KAMPANYASI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

VESTEL ÜRÜNÜ 2’Lİ YAPIŞMAZ PIER CARDIN TEPSİ SETİ UYGULAMASI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Vestel Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “Vestel”) tarafından Vestel ürünü alan veri sahiplerinin 2’li Yapışmaz Tepsi Seti talebine istinaden kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere https://www.vestel.com.tr/webfiles/Vestel-KVK-Islenmesi-Politikasi.pdf adresinde yer alan Vestel Şirketler Grubu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

Süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak ürün ve hizmetlerimizin satış süreçlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında sizlere sunmuş olduğumuz kampanyalarımızdan faydalanmanızın sağlanması, kampanyalarımız kapsamında kazanmış olduğumuz ürünlerimizin teslimatının yapılması ile müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin icrası amaçları başta olmak üzere Şirketimiz tarafından veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için iş süreçlerinin yürütülmesi ve Şirketimiz tarafından yürütülen ticari veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) Şirket tarafından işlenecektir.

Süreç kapsamında yalnızca işlemin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda sizlere sunmuş olduğumuz kampanyalarımızdan faydalanmış olmanız dolayısıyla teslimatın gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet aldığımız kargo firmaları ile paylaşılacaktır.

Süreç kapsamında kişisel verileriniz Şirket tarafından internet sitesi kanalıyla (yöntemiyle) elektronik ortamda Kanun’un 5. maddesinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla ilgili olması kaydıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması kişisel veri işleme şartına dayalı olarak toplanmaktadır.

RIZAYA TABİ İŞLEMLER

Rıza göstermeniz halinde kişisel bilgileriniz, sizin verdiğiniz onay doğrultusunda kampanya bildirimleri, yeni ürün duyuruları ve çapraz alışveriş fırsatlarının paylaşılması amacı dahil olmak üzere ürün veya hizmetlerimizin tanıtımı, promosyonu, size özel kampanya, reklam, hedefleme, analiz vs. gibi amaçlarla işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda hizmet alınan tedarikçilerimiz ile mevzuatsal yükümlülüklerimiz uyarınca gerekmesi halinde hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. Yanı sıra verilen onay doğrultusunda, size ait kullanıcı bilgilerini reklam hedeflemesi için Google veya Facebook ile paylaşabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun olarak; https://www.vestel.com.tr/webfiles/Vestel-KVK-Islenmesi-Politikasi.pdf adresinde yer alan Vestel Şirketler Grubu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Vestel, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
RIZA METNİ

VESTEL ÜRÜNÜ 2’Lİ YAPIŞMAZ PIERRE CARDIN TEPSİ SETİ UYGULAMASI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ RIZA METNİ

Bu rızayı göstermeniz halinde; kişisel verileriniz ; Veri Sorumlusu sıfatıyla Vestel Ticaret A.Ş. tarafından Şirketimizin ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen anket çalışmalarına ilişkin faaliyetlerin planlanması ve icrası, Şirketimize ve Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması veya icrası, Şirketimizce sunulan diğer ürünlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin planlanması veya icrası, Müşteri kazanım faaliyetlerinin planlanması veya icrası, Kişiye özel pazarlama, reklam, kampanya ve tanıtım aktivitelerinin (veri zenginleştirme, profilleme, segmentasyon, veri analitiği ve benzeri) planlanması veya icrası amaçları başta olmak üzere Şirket tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla belirtmiş olduğunuz iletişim bilgilerinize tanıtım, teklif, promosyon gibi her türlü doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerinizin bu amaçlarla işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda hizmet alınan üçüncü kişiler ve mevzuat yükümlülüklerimiz kapsamında hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

BAŞARILI!

EMİN MİSİN?

EVET HAYIR