Sütaş Paketi Buzdolabı Kampanyası | Vestel

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ RIZA METNİ

Kişisel verilerinizin; veri sorumlusu sıfatıyla Vestel Ticaret A.Ş. olarak sunduğumuz ürün ve hizmetleri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizleri ürün ve hizmetlerimizden faydalandırmak amacıyla ve ayrıca aşağıda yer alan amaçlarla işlenmesini ve bu amaçlarla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmasını kabul ediyor musunuz?

• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
- Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası,
- Sadakat ve kampanya yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası.

• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
- Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
- Şirketimizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası,
- Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası.

SÜTAŞ LEZZET PAKETİ KAMPANYASI, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Vestel Ticaret A.Ş. (“Vestel”) tarafından Vestel markalı 3’lü ankastre set veya 500lt ve üstü NF Buzdolabı alan veri sahiplerinin kampanya kapsamında Sütaş markalı Lezzet Paketi hediyesi talebine istinaden kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere https://www.vestel.com.tr/kisiselverilerinislenmesi adresinde yer alan Vestel Şirketler Grubu Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak; yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Vestel markalı solo fırın almanız neticesinde yararlandığınız kampanya uyarınca Sütaş markalı Lezzet Paketi hediyesi talebinize istinaden Vestel tarafından işlenecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak; kampanyadan yararlanabilmeniz ve bu doğrultuda yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması amacıyla Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.’ye, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Vestel markalı solo fırın almanız dolayısıyla yararlandığınız kampanya kapsamında internet sayfası üzerinden elektronik ortamda Sütaş markalı Lezzet Paketi hediyesi talebinize istinaden otomatik yollarla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. başlıklarında belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak;

•Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.vestel.com.tr/kisiselverilerinislenmesi adresinde yer alan Vestel Şirketler Grubu Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Vestel’in, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.


Sütaş Kampanyası Katılım Koşulları

Kampanya 7-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında, kampanyaya katılan Vestel Yetkili Satıcılarından yapılan Vestel 3’lü ankastre set veya 500LT ve üstü NF buzdolabı alımları için geçerlidir. Ankastre set, en az bir adet ankastre fırın içermelidir. Bahsi geçen ankastre setteki ürünlerin hepsi tek seferde aynı satış noktasından tek faturada satın alınmış olmalıdır. Kampanya katılım hakkı kazanmak montaj koşulu aranmaktadır. Belirtilen tarihlerde alımı yapılan ürünlerin en geç 10 Haziran 2018 tarihine kadar montaj edilmesi gerekmektedir. Ankastre ürünler set olarak aynı adrese montaj edilmelidir. Adım adım kampanya satılım süreci aşağıda iletilmektedir.

• Müşteri Vestel yetkili satıcısından ankastre set veya 500LT ve üstü NF buzdolabı modeli satın alır.

• Satın alma esnasında Vestel satış sorumlusu müşteri ile iletişim izni ister.

• Müşterinin izin vermesi durumunda, cep telefonuna bir SMS kodu gelir. Bu SMS kodu ile iletişim izni verildiği Vestel Diva sistemine kaydedilir.

• Ürünler müşterinin evine montaj edilir. Montaj sonrası sistemden otomatik olarak bir kampanya katılım kodu, müşteriye SMS olarak gelir. Bu kampanya katılım kodu kişiye özeldir ve tek kullanımlıktır.

• Bu kampanya kodu ile müşteri, www.vestel.com.tr adresindeki kampanya sayfasına gelir ve kayıt için geçerli bilgileri tam ve doğru bir şekilde kaydeder.

• Müşteri, hediye ürünün sevk edilmesini istediği tarih aralığını kayıt esnasında bildirir.

• Bu kayıt üzerinden müşterinin girmiş olduğu kampanya katılım kodu sistemde kontrol edilir.

• Kontrol sonrası, en geç 30 iş günü içinde müşterinin hak kazandığı Sütaş markalı ürünler müşterinin kayıt esnasında verdiği adrese iletilir.

• Hediye ürünler için bir kez sevkiyat yapılır. Müşteri evde bulunamadığı takdirde yeniden gönderim yapılmaz.

• 7-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılan satın almalar için, en geç montaj tarihi 10 Haziran 2018, en geç kayıt olma tarihi ise 17 Haziran 2018’dir.

• Kampanya görsellerinde kullanılan Sütaş Lezzet Paketi ürün görselleri temsilidir. Hediye ürün listesini www.vestel.com.tr’deki kampanyalar sayfasından görebilirsiniz.

• Hediye ürünler için bir kez sevkiyat yapılır. Evde bulunamadığınız takdirde tekrardan gönderim yapılmaz.

• Kargonun teslimat yapamadığı noktalardaki müşteriler, paketlerini kendilerine en yakın kargo noktasından teslim alabilirler. Paketleri kargo şubesine ulaştığında SMS’le kendilerine bilgi verilecektir.

BAŞVURU FORMU

 • AD*
  Lütfen boş bırakmayın
 • SOYAD*
  Lütfen boş bırakmayın
 • KURULUM KODU*
  Lütfen boş bırakmayın
 • E-POSTA*
  Lütfen boş bırakmayın
 • CEP TELEFONU*
  Lütfen boş bırakmayın
 • 2.CEP TELEFONU
  Lütfen boş bırakmayın
 • İL*
  Lütfen boş bırakmayın
 • İLÇE*
  Lütfen boş bırakmayın
 • SEMT*
  Lütfen boş bırakmayın
 • POSTA KODU
  Lütfen boş bırakmayın
 • ADRES*
  Lütfen boş bırakmayın
  *Lütfen cadde/sokak adı, apartman adı, bina kapı no ve daire no bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde girerek kayıt yapınız.
 • TESLİMAT İSTENEN HAFTA*
  Lütfen boş bırakmayın
 • Lütfen seçiniz
 • Lütfen seçiniz
 • Lütfen seçiniz

BAŞARILI!

EMİN MİSİN?

EVET HAYIR