KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ RIZA METNİ

Kişisel verilerinizin; veri sorumlusu sıfatıyla Vestel Ticaret A.Ş. olarak sunduğumuz ürün ve hizmetleri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizleri ürün ve hizmetlerimizden faydalandırmak amacıyla ve ayrıca aşağıda yer alan amaçlarla işlenmesini ve bu amaçlarla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmasını kabul ediyor musunuz?

• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
- Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası,
- Sadakat ve kampanya yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası.

• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
- Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
- Şirketimizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası,
- Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası.

Bu rızayı göstermeniz halinde, size ait kişisel bilgileriniz, sizin verdiğiniz onay doğrultusunda kampanya bildirimleri, yeni ürün duyuruları ve çapraz alışveriş fırsatlarının paylaşılması amacı dahil olmak üzere ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı, promosyonu, size özel kampanya, reklam, hedefleme, analiz vs. gibi amaçlarla işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda hizmet alınan üçüncü kişiler dahil Zorlu Holding A.Ş. ve diğer grup şirketleri ile, Vestel’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. Vestel Grup Şirketleri, sizin tarafınızdan verilen onay doğrultusunda, size ait kullanıcı bilgilerini reklam hedeflemesi için Google ve/veya Facebook ile paylaşabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİİşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Vestel Ticaret A.Ş. ( bundan sonra “Vestel” olarak anılacaktır) tarafından Vestel markalı 3’lü ankastre set alan veri sahiplerinin kampanya kapsamında Sütaş markalı Lezzet Paketi hediyesi talebine istinaden kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.
İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere https://www.vestel.com.tr/kisiselverilerinislenmesi adresinde yer alan Vestel Şirketler Grubu Kişisel Verilerin Korunmasi Ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.


1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak; yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Vestel markalı 3’lü ankastre set almanız neticesinde yararlandığınız kampanya uyarınca Sütaş markalı Lezzet Paketi hediyesi talebinize istinaden Vestel tarafından işlenecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak; kampanyadan yararlanabilmeniz ve bu doğrultuda yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması amacıyla Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.’ye ve Sütaşın belirleyeceği dağıtıcılara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Vestel markalı 3’lü ankastre set almanız dolayısıyla yararlandığınız kampanya kapsamında internet sayfası üzerinden elektronik ortamda Sütaş markalı Lezzet Paketi hediyesi talebinize istinaden otomatik yollarla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun olarak; yazılı bir şekilde Levent 199 Büyükdere Caddesi No:199 34394 Şişli/İSTANBUL adresine yazılı olarak, vestelticaret@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Vestel’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirket sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile kvk@vestel.com.tr adresine iletebilirsiniz. .

BAŞVURU FORMU

 • AD*
  Lütfen boş bırakmayın
 • SOYAD*
  Lütfen boş bırakmayın
 • KURULUM KODU*
  Lütfen boş bırakmayın
 • E-POSTA*
  Lütfen boş bırakmayın
 • CEP TELEFONU*
  Lütfen boş bırakmayın
 • 2.CEP TELEFONU
  Lütfen boş bırakmayın
 • İL*
  Lütfen boş bırakmayın
 • İLÇE*
  Lütfen boş bırakmayın
 • SEMT*
  Lütfen boş bırakmayın
 • POSTA KODU
  Lütfen boş bırakmayın
 • ADRES*
  Lütfen boş bırakmayın
  *Lütfen cadde/sokak adı, apartman adı, bina kapı no ve daire no bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde girerek kayıt yapınız.
 • TESLİMAT İSTENEN HAFTA*
  Lütfen boş bırakmayın
 • Lütfen seçiniz
 • Lütfen seçiniz

BAŞARILI!

EMİN MİSİN?

EVET HAYIR