V TAKSİT ONLINE LEAD KAMPANYASI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Vestel Ticaret A.Ş. ( “Vestel”) tarafından V Taksit’ten faydalanmak isteyen tüketicilerin başvuru talebine istinaden kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere https://www.vestel.com.tr/kisiselverilerinislenmesi adresinde yer alan Vestel Şirketler Grubu Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

V Taksit’ten faydalanma talebinize istinaden toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak; talebinize istinaden kampanyadan yararlanmanıza yönelik değerlendirmelerin yapılması, ilettiğiniz iletişim bilgileriniz aracılığı ile size ulaşılarak kampanyaya ilişkin görüşmelerin gerçekleştirilmesi ile ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması amacıyla Vestel tarafından işlenecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarına ve amaçlarına uygun olarak; bayilerimize, çağrı merkezimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Süreç kapsamında kişisel verileriniz V Taksit’ten faydalanabilme talebinize istinaden internet sitesi aracılığı ile elektronik ortamda toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (c) ve (f) bentlerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir

4. Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre taleplerinizi https://www.vestel.com.tr/kisiselverilerinislenmesi adresinde yer alan Vestel’in irtibat bilgilerine iletebilirsiniz.

BAŞARILI!

EMİN MİSİN?

EVET HAYIR