TV - SES

BEYAZ EŞYA

ANKASTRE

Tüm Ankastre Ürünleri

KÜÇÜK EV ALETLERİ

ISITMA - SOĞUTMA

AKILLI ÜRÜNLER

Tüm Akıllı Ürünler

MOBİL CİHAZLAR

DİĞER ÜRÜNLER

Yedek Parça ve Aksesuarlar

Vestel.com.tr Farkını Keşfedin
Ayrıntılar Burada

Kalite Belgeleri

Vestel Elektronik A.Ş., özellikle ihracat yapan sanayi kuruluşları için önemli bir rekabet avantajı sağlamakta olan TS-EN ISO 9001 standardını, 1993 yılında TSE'den almıştır. Vestel, bu standard ile şu noktaları amaçlamaktadır: Vestel bünyesinde ortak bir kalite dili ve çevre bilinci ile bu doğrultudaki çalışma ilkelerini oluşturmak. Vestel çalışanlarına, müşterilerine ve tedarikçilere Vestel yönetim sistemlerine ilişkin bilgi veren referans belge sunmak. Vestel Şirketler Topluluğu politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda gelişmeyi sağlayacak yönetim sistemlerini oluşturmak.

Vestel, TS-EN ISO 9001 Standardı ile; müşteri taleplerinin ve pazarın araştırması ile başlayan ve tasarım, üretim ve satış sonrası servise kadar uzanan tüm ilgili süreç ve alt süreçleri disipline eden bir yönetim sistemi uygulayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Dünya pazarları ile rekabet edebilen bir kuruluş olan Vestel, standartlarını da belgeleyerek, çalışanı, müşterisi, bayisi ve tedarikçisi ile dünya liginin iyi bir oyuncusu olmak için günden güne çabasını artırmaktadır. ISO 9000 sistemi ISO 14000 sisteminde olduğu gibi gönüllülük esasına dayanmakta Toplam Kalite Yönetimi sürecine geçişte önemli rol oynamakta ve bir basamak teşkil etmektedir. Toplam Kalite Yönetimi’ni yaşam kalitesini artıran önemli bir unsur olarak gören Vestel, bu süreci ile ülke ekonomisine ve tüketicilerinin yaşam kalitelerine yaptığı katkıdan dolayı gurur duymaktadır. Vestel Ticaret A.Ş., aynı zamanda Tüketici Elektronik Sektöründe Dünya şirketi olma hedefi sorumluluğundan hareketle bünyesindeki tüm operasyonlarında, üretim hatlarında ve ürünlerinde çevresel gözden geçirme faaliyetlerini yürütmektedir.

Faaliyet, ürün ve hizmetlerimizden etkilenen çalışanların, müşterilerin ve çevre halkının sağlığını ve güvenliğini gözetmeyi, gelecek nesiller adına çevreyi ve doğal hayatı korumayı kendine görev saymaktadır. Bu önemi 1998 yılında TSE’den TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasını alarak belgelemiştir.Çevresel açıdan sürekli gelişmeyi, kirlenmenin önlenmesini, yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere uyacağını, benimsemiş olduğu çevre politikası ışığında; Yeni ürün proje ve operasyon değerlendirmesinde çevre faktörünün dikkate alınması, İlgili Avrupa Birliği Direktifleri (RoHS, Reach vb...) ve Yurt içi yönetmeliklere uygun olarak, ürün tasarımında ve üretim süreçlerinde zararlı madde kullanımının azaltılması ve daha az kirletici özelliği bulunan maddelerin araştırılması, Atıkların azaltımı, tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı için çalışmalar yapılması, Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik ile enerji, su ve doğal kaynakların tasarrufunun sağlanması, Uygun olduğu yerde geri dönüşümlü ambalaj malzemesinin kullanılması, Çevre bilincinin oluşturulması amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmayı ve bu yolda yeterli ve yerinde kaynak tahsis etmeyi taahhüt etmektedir.. Vestel, çevre politikası ile çalışanların ve müşterilerin yaşam kalitesini koruyucu ve arttırıcı bir yaklaşımı kendisine hedef almıştır. ISO 9001 ve 14001'in yanısıra; 2005 yılında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, 2012 yılında ISO5001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olan Vestel, toplam kalite anlayışıyla sağlık ve güvenliğe pozitif yaklaşımın, etkin ve verimli bir yönetim için esas olduğunun bilincindedir. Bu nedenle işyerindeki risklerin çalışanların, taşeronların, ziyaretçilerin ve çalışma alanlarındaki diğer personelin üzerindeki potansiyel etkilerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesine önem vermektedir. Amaç, Vestel’deki faaliyetler esnasında oluşabilecek tehlikeli, sağlığa zararlı koşullardan korunmak ve daha sağlıklı bir ortam oluşturmaktır. İş sağlığı ve güvenliği tüm çalışanlarımızın vazgeçilmez önceliği ve işinin ayrılmaz parçasıdır. Bu kapsamda hedef, yapılan faaliyetlerde sağlık ve güvenlik ile ilgili iş kazalarını ve yangın risklerini tamamen önlemek veya asgari düzeye indirmek, Vestel’in tüm tesislerinde güvenli bir işyeri ortamı oluşturmak, tüm çalışanlara iş sağlığı güvenliği bilincini aşılayarak dünya standartlarında bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi ile örnek olmaktır. Vestel buna bağlı olarak; Yasal yükümlülükleri, idari şartları ve üyesi bulunan kuruluşların kurallarını yerine getirir, uluslararası standartlar, yeni teknolojiler ve çalışanların önerilerini uygulamalara yansıtarak sürekli gelişme sağlar. İş sağlığı ve güvenliği risk analizi yaparak oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici planlar hazırlar ve uygular. ISG’den her kademe personelin sorumlu olduğu bilinci yerleştirir. Çalışanlara potansiyel sağlık ve güvenlik riskleri konusunda doğru davranış alışkanlıkları kazanmaları için sürekli eğitim verir. İş kazalarının önlenebilmesi veya azaltılması için işyerlerindeki güvensiz durumları ve güvensiz hareketleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek, ayrıca çalışma koşullarını sık sık gözden geçirmek ve aksayan konularda tedbirlere başvurmak, bu tedbirler için kaynak sağlamak, değişen şartlara göre politikayı gözden geçirmek çalışma ilkesini oluşturur.

Kazaların olmaması veya azaltılması için işin işçiye, işçinin de işe uygun olması prensibini benimsemiştir. Vestel, etkin iletişim, bilgi paylaşımı, sürekli işbirliği ve politikaya bağlılığı temin ederek tesisin yangın güvenliğini arttırmakta, iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli geliştirmektedir.

delete